اخبار

Feb 10th اطلاعیه جدید در مورد پذیرش دانشجوئی آمریکا

✳️اطلاعيه مهم✳️
‎خبرى خوش براى دانشجويان دور انديش مقطع ليسانس و فوق ليسانس و دكترا كه مدرك تافل و ايلتس ندارند

قابل توجه متقاضيان پذيرش دوره هاى زبان از دانشگاه دولتى

Feb 10th از فرصت جدید قانون آمریکا استفاده کنید

با توجه به حكم امروز دادگاه فدرال و لغو دستور پرزيدنت ترامپ از تمام شما عزيزانى كه تمايل داريد با ويزاى دانشجويى بالأخص پذيرش زبان از دانشگاه دولتى كاليفرنيا و ويزاهاى مهاجرتى و توريستى وارد ... بیشتر »